Vergoedingen voor musici

Versie 24-1-24

Stichting Ensemble Klang voert geen loonadministratie. Als je voor ons werkt kan je factureren als ZZP-er of laat je je verlonen via een verloningsorganisatie.


Reiskosten

Voor de kilometervergoeding volgen wij het maximum vrijgestelde tarief van de Belastingdienst. In 2024 bedraagt deze 0,23 ct/km. Dit wordt elk jaar aangepast aan het dan geldende maximaal vrijgestelde tarief. Als je een factuur stuurt als ZZP-er belast je, conform de vereisten van de belastingdienst, de reiskosten met je btw tarief.

Wij stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer en vragen musici zoveel mogelijk te carpoolen, mocht er toch van de auto gebruik moeten worden gemaakt.

Parkeerkosten worden standaard niet vergoed. In overleg kan hiervan worden afgeweken, enkel pas na schriftelijke bevestiging van ons kantoor.

Om reiskosten terug te krijgen die gemaakt zijn met het openbaar vervoer vragen wij een OV overzicht bij te voegen.


Vergoedingen 2024

Voor vergoedingen in 2024 houden wij het beloningsbeleid vast zoals wij dat hebben vastgelegd in ons beleidsplan 2021-2025. De tarieven zijn in 2022 geïndexeerd. De tarieven zijn als volgt:

  • Voor een repetitie van drie uur geldt een vergoeding van 187 euro
  • Voor een optreden van drie uur wordt 365 euro vergoed
  • Voor een korter optreden (tot 2,5 uur) geldt het tarief van 234 euro

Vergoedingen 2025-2028

Vanaf 2025 is de cao Nederlandse Ensembles het uitgangspunt van ons honoreringsbeleid.

https://kunstenbond.nl/cao-muziekensembles/

Voor musici wordt uit het functiegebouw salarisschaal M gehanteerd. Vanwege de complexiteit van onze muziek/praktijk wordt de hoogste trede (15) aangehouden. Om van vast contract naar ZZP te komen wordt het bruto uurtarief vermenigvuldigd met factor 1,5. Hiermee komen we op een uurloon van 53,88 euro.

Hiermee laten we een vergoedingsverschil tussen repetities en optredens los. Je wordt betaald per gewerkt uur, met altijd een minimum van drie uur per activiteit.

Daarnaast worden forfaitaire uren (voorbereidingstijd) gehonoreerd met factor 1,5. Dat houdt in dat je voor één uur werk op locatie wordt gehonoreerd voor anderhalf uur werk. Voor een repetitie van drie uur wordt je dan voor vier en een half uur betaald.

Met inachtneming van bovenstaande zijn de uiteindelijke honoraria:

  • Per repetitie (altijd gehonoreerd als drie uur plus anderhalf uur aan voorbereiding) bedraagt de vergoeding 242 euro.
  • Voor een optreden (altijd gehonoreerd als drie uur plus anderhalf uur aan voorbereiding) bedraagt de vergoeding 242 euro.
  • Als het optreden een soundcheck heeft bedraagt de vergoeding voor de soundcheck + optreden 404,08 euro (we rekenen dit als vijf uur plus twee en een half uur aan voorbereiding).

In de periode 2025-2028 willen we een begin maken met het vergoeden van reistijd naar optredens.


Facturen en betalingen

Na de laatste activiteit van het project ontvang je van ons binnen een week een mail met een verzoek tot het sturen van een factuur. Daarin staat ook een projectcode; we vragen je om deze duidelijk te vermelden op je factuur.

Facturen moeten voldoen aan de geldende regels van de Belastingdienst. Vertragingen in de betaling die ontstaan door foutieve facturen zijn je eigen verantwoordelijkheid. Wij doen uiteraard ons best om je hierbij te helpen en het zo snel mogelijk op te lossen.

Als zzp-er vermeld je de artiestenverklaring.

Je stuurt je factuur naar facturen@stichtingensembleklang.nl

Je ontvangt van ons een bevestiging als wij je factuur hebben ontvangen.

Adresseer je factuur aan:

Stichting Ensemble Klang

Valkenboskade 460

2563 JK Den Haag

Wij hanteren de wettelijke betaaltermijn van de Belastingdienst. Deze bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Hier kan alleen vooraf en na schriftelijk akkoord van afgeweken worden.


Vragen

Heb je hier vragen over? Mail dan naar facturen@stichtingensembleklang.nl