Stichting Ensemble Klang: Gedreven door de makers van de toekomst

Doelstelling

Stichting Ensemble Klang richt zich op het initiëren, uitvoeren en promoten van nieuwe muziek, gemaakt doorenkele van de meest interessante en baanbrekende makers van dit moment. De stichting stort zich op het onbekende en ongehoorde, op zoek naar nieuwe sonische en visuele avonturen.Zij creëert projecten waarin saxofoons, elektrische gitaren, toetsen, slagwerk, elektronica en blazers centraal staan: virtuoze kamermuziek met een grote impact.

Stichting Ensemble Klang is een collectief met een gemeenschappelijke missie: we worden gedreven door een fundamenteel geloof in de kracht van “nieuwe muziek van nu” en we willen hiermee het grootst mogelijke publiek enthousiasmeren. We richten ons op de snijvlakken tussen verschillende muziekgenres en kunstdisciplines waar de inspirerende vernieuwingen van nu plaatsvinden, en zoeken verbinding met de actuele thema’s van vandaag.

In een samenleving die ultieme waarde hecht aan comfort,is het onze visie om ontdekkingsmuziek te creëren die zowel de makers als het publiek naar imaginaire werelden brengt, met nieuwe ervaringen en inzichten. Wij zien grenzen, genres en disciplines steeds vloeibaarder worden en constateren dat het publiek zich niet zo makkelijk meer in vaste hokjes laat plaatsen. SEK voelt zich thuis in deze nieuwe realiteit en bouwt avontuurlijke projecten voor het nieuwsgierige publiek van nu.

Strategie

Concreet tracht de stichting haar doel te verwezenlijken door onder meer:

 1. het produceren van (concert)programma’s;
 2. het geven van concerten;
 3. het organiseren van samenwerkingsprojecten en cross-overs tussen muziek, theater en opera;
 4. het organiseren van tournees en concerten in het buitenland;
 5. het geven van compositieopdrachten;
 6. het onder eigen beheer op- en uitbouwen van een label waarbinnen de albums van Ensemble Klang worden gedistribueerd, zowel fysiek en digitaal, zowel visueel als auditief;
 7. het (doen) exploiteren van intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder doch niet uitsluitend muziekrechten en auteursrechten;
 8. het initiëren en faciliteren van radio- en televisie-uitzendingen in Nederland en daarbuiten;
 9. het organiseren van workshops met (compositie)studenten;
 10. het opzetten van educatieprojecten;
 11. het meewerken aan en organiseren van bijeenkomsten (lezingen, congressen, enzovoort) met de (podium)kunsten als onderwerp;
 12. het onderhouden en uitbouwen van een netwerk in de hedendaagse (podium)kunstensector in binnen- en buitenland;
 13. het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 Gegevens 2017-2019

2019 2018 2017
optredens 38 49 44
bezoekers 8294 10091 12138

Financiën

Het vermogen van de stichting bestaat uit:

 1. uitkoopsommen
 2. recettes en publieksinkomsten
 3. subsidies en geld uit publieke en private fondsen
 4. donaties
 5. sponsoring
 6. giften, legaten en overige erfstellingen
 7. inkomsten uit albumverkoop en downloads
 8. alle overige verkrijgingen en baten

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Financiële gegevens 2017-2019

Voor de jaren 2017-2019 gelden de volgende cijfers: