Doelstelling

Stichting Ensemble Klang richt zich op het uitvoeren en promoten van nieuwe muziek, gemaakt door de meest interessante en baanbrekende componisten van het moment, en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het ensemble stort zich met een in de regel vaste bezetting, vaak aangevuld met een gezonde dosis uitversterking en elektronica, op muzikale avonturen in het onbekende en ongehoorde, op zoek naar nieuwe sonologische en visuele avonturen.

Missie

SEK wordt gedreven door een fundamenteel geloof in de schoonheid en kracht van muziek van nu en wil hiermee het grootst mogelijke publiek enthousiasmeren. We richten ons nadrukkelijk op de interessante snijvlakken tussen verschillende genres en disciplines en zoeken daarbij verbinding met de thema’s van vandaag.

Visie

SEK ziet dat grenzen, genres en disciplines steeds meer fluïde worden, en dat ook het publiek zich niet zo makkelijk meer in hokjes laat plaatsen. SEK voelt zich hierin thuis en bouwt projecten voor het publiek van nu. De avontuurlijke muziek van SEK past hierbij en vereist van haar toehoorders een open instelling. De stichting is adaptief en flexibel, binnen de kaders van onze doelstelling en missie.

Strategie

Concreet tracht de stichting haar doel te verwezenlijken door onder meer:

 1. het produceren van (concert)programma’s;
 2. het geven van concerten;
 3. het organiseren van samenwerkingsprojecten en cross-overs tussen muziek, theater en opera;
 4. het organiseren van tournees en concerten in het buitenland;
 5. het geven van compositieopdrachten;
 6. het onder eigen beheer op- en uitbouwen van een label waarbinnen de albums van Ensemble Klang worden gedistribueerd, zowel fysiek en digitaal, zowel visueel als auditief;
 7. het (doen) exploiteren van intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder doch niet uitsluitend muziekrechten en auteursrechten;
 8. het initiëren en faciliteren van radio- en televisie-uitzendingen in Nederland en daarbuiten;
 9. het organiseren van workshops met (compositie)studenten;
 10. het opzetten van educatieprojecten;
 11. het meewerken aan en organiseren van bijeenkomsten (lezingen, congressen, enzovoort) met de (podium)kunsten als onderwerp;
 12. het onderhouden en uitbouwen van een netwerk in de hedendaagse (podium)kunstensector in binnen- en buitenland;
 13. het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 Gegevens 2017-2019

2019 2018 2017
optredens 38 49 44
bezoekers 8294 10091 12138

Financiën

Het vermogen van de stichting bestaat uit:

 1. uitkoopsommen
 2. recettes en publieksinkomsten
 3. subsidies en geld uit publieke en private fondsen
 4. donaties
 5. sponsoring
 6. giften, legaten en overige erfstellingen
 7. inkomsten uit albumverkoop en downloads
 8. alle overige verkrijgingen en baten

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Financiële gegevens 2017-2019

Voor de jaren 2017-2019 gelden de volgende cijfers: