ANBI

Stichting Ensemble Klang is vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als culturele ANBI. Dit betekent dat liefhebbers die financieel een steentje bij willen dragen aan de stichting of aan een specifiek project of onderdeel ervan (zoals Ensemble Klang, Avenue Azure, 9×13 of Ensemble Klang Records), dit nu met een fijn belastingvoordeel kunnen doen. In het kort zoals het omschreven staat op de website van de belastingdienst:

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Wilt u een bijdrage leveren? Maak deze dan over naar NL46 RABO 0111 4107 11, ten name van Stichting Ensemble Klang en vermeld eventueel bij uw donatie als u een specifieke toewijzing in gedachten heeft. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@stichtingensembleklang.nl.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen

Conform de vereisten van de Belastingdienst ten aanzien van de publicatieplicht van ANBI-instellingen is Stichting Ensemble Klang verplicht het daarvoor bedoelde standaardformulier te publiceren. Deze is hier te bekijken.