In de hedendaagse muziek – wij zeggen liever ‘muziek van nu’ – zien wij afbakeningen tussen genres, disciplines en tradities steeds verder vervagen. Wij denken dat concepten als ‘hedendaagse muziek’ en ‘vaste ensembles’ aan erosie onderhevig zijn en stellen begrippen als ‘makerschap’ en ‘fluïditeit’ centraal. Klang heeft altijd interdisciplinair gewerkt en wil dit graag blijven ontwikkelen, geïnspireerd door de ervaringen van de afgelopen jaren. Wij willen ons verhouden tot de veranderende contexten waarbinnen wij werken en ons werk te ervaren is. We verbinden ons met onze omgeving en behandelen maatschappelijke thema’s als het milieu, feminisme en sociale rechtvaardigheid. Ook zijn we niet op één optreedcircuit vast te pinnen, maar presenteren we onze producties op uiteenlopende locaties, ook online, waardoor we een groot en divers publiek bereiken. 

In het creëren, organiseren en produceren hebben we ons ontwikkeld tot wat zich laat omschrijven als een ecosysteem: een fluïde, dynamische en duurzame groep van makers. Het Klang ecosysteem bestaat uit: Ensemble Klang, de neo-fanfare 9×13, duo Avenue Azure, de serie Big Loud Thing, festival Musical Utopias, de Associate Makers, uitwisselingsprogramma Exchange en Ensemble Klang Records.


Hieronder staan de verschillende soorten van het Klang ecosysteem. Een klik op de tekst of de foto brengt u naar de afzonderlijke websites. Daar vind u ook de actuele agenda, buttons naar social media en informatie om in te schrijven voor nieuwsbrieven.


Ensemble Klang


9×13


Avenue Azure


Big Loud Thing (geen link)


Musical Utopias


Exchange (geen link)


Associate Makers


Ensemble Klang Records