Vacature

STICHTING ENSEMBLE KLANG ZOEKT EEN SECRETARIS VAN HET BESTUUR

Stichting Ensemble Klang richt zich op het initiëren, uitvoeren en promoten van nieuwe muziek, gemaakt door enkele van de meest interessante en baanbrekende makers van dit moment. De stichting stort zich op het onbekende en ongehoorde, op zoek naar nieuwe sonische en visuele avonturen. Zij creëert projecten waarin saxofoons, elektrische gitaren, toetsen, slagwerk, elektronica en blazers centraal staan: virtuoze kamermuziek met een grote impact.

Stichting Ensemble Klang is een collectief met een gemeenschappelijke missie: we worden gedreven door een fundamenteel geloof in de kracht van “nieuwe muziek van nu” en we willen hiermee het grootst mogelijke publiek enthousiasmeren. We richten ons op de snijvlakken tussen verschillende muziekgenres en kunstdisciplines waar de inspirerende vernieuwingen van nu plaatsvinden, en zoeken verbinding met de actuele thema’s van vandaag. Het is daarbij onze visie om ontdekkingsmuziek te creëren die zowel de makers als het publiek naar imaginaire werelden brengt, met nieuwe ervaringen en inzichten. Wij zien grenzen, genres en disciplines steeds vloeibaarder worden en constateren dat het publiek zich niet zo makkelijk meer in vaste hokjes laat plaatsen. Onze stichting voelt zich thuis in deze nieuwe realiteit en bouwt avontuurlijke projecten voor het nieuwsgierige publiek van nu. Tot de stichtingsactiviteiten behoren onder andere de ensembles Ensemble Klang, KlangXL, 9×13, Avenue Azure en ons jaarlijkse festival Musical Utopias. Hiermee realiseert de stichting plusminus 45 optredens per jaar, in meer dan 10 jaarlijkse projecten.

Het bestuur
Het bestuur van Stichting Ensemble Klang (SEK) bestaat uit vier leden en is eindverantwoordelijk voor de exploitatie van de stichting. Naast het bestuur kent SEK een artistiek directeur, een zakelijk directeur en een zeskoppige Muzikantenraad, die fungeert als Raad van Toezicht.

Het bestuur fungeert als sparringpartner voor de directie, geeft gevraagd en ongevraagd advies, is indien mogelijk aanwezig bij activiteiten van de stichting, is behulpzaam bij verdere professionalisering van de organisatie, en draagt zorg voor de vaststelling en naleving van de Code Governance Cultuur. Daarnaast stelt bestuur het meerjarenplan, de begroting en het jaarplan vast. Het bestuur komt hiertoe drie maal per jaar samen met de directie.

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit een voorzitter, een penningmeester/secretaris, en een algemeen bestuurslid. Wij zoeken per direct iemand die zich aangetrokken voelt tot het profiel en de activiteiten van de stichting en die de functie van secretaris op zich wil nemen. We zoeken hierbij specifiek naar iemand met een juridische achtergrond. In beginsel worden bestuursfuncties voor een periode van vier jaar ingevuld, met mogelijkheid tot benoeming van één extra termijn. Al onze bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Voelt u zich aangetrokken tot de stichting en haar activiteiten? Dan nodigen wij u van harte uit om deel uit te komen maken van ons team, en samen verdere stappen te zetten in het avontuur van Klang heet.

Wij streven er hierbij naar dat ons team een afspiegeling vormt van de maatschappij en volgen de Code Diversiteit en Inclusie.

Graag zien wij uw motivatie en cv tegemoet voor 1 april 2023. U kunt deze sturen naar anton@stichtingensembleklang.nl, zakelijk directeur van de stichting. Wij zullen u, na een selectieprocedure, kort daarop uitnodigen voor een gesprek.

www.stichtingensembleklang.nl

www.ensembleklang.com

www.9×13.nl

www.avenueazure.org